Participant List

Lydie Bonal (Institut de Planétologie et d’Astrophysique de Grenoble)
Alan P. Boss (Carnegie Institution for Science)
Adrian J. Brearley (University of New Mexico)
Joseph A. Nuth (NASA Goddard)
George D. Cody (CIW)
Hisayoshi Yurimoto (Hokkaido U.)
Akira Kouchi (Hokkaido U.)
Shoichi Itoh (Hokkaido U.)
Yasuhiro Oba (Hokkaido U.)
Naoya Sakamoto (Hokkaido U.)
Kenichi Bajo (Hokkaido U.)
Shogo Tachibana (Hokkaido U.)
Minako Hashiguchi (Hokkaido U.)*
Noriyuki Kawasaki (Hokkaido U.)*
Kaori Yanai (Hokkaido U.)*
Hiroko Nagahara (U. Tokyo)
Naoji Sugiura (U. Tokyo)
Seiji Sugita (U. Tokyo)
Nami Sakai (U. Tokyo)
Aya Okubo (U. Tokyo)
Hiroko Suzuki (U. Tokyo)*
Mamoru Nakata (U. Tokyo)*
Yuya Ueda (U. Tokyo)*
Sumire Koga (U. Tokyo)*
Megumi Mori (U. Tokyo)*
Yuki Kimura (Tohoku U.)
Aiko Nakato (Tohoku U.)
Akira Tsuchiyama (Kyoto U.)
Hideko Nomura (Kyoto U.)
Arnold Gucsik (Kyoto U.)
Toru Matsumoto (Kyoto U.)*
Junya Matsuno (Kyoto U.)*
Takashi Nagano (Kyoto U.)*
Akira Shimada (Kyoto U.)*
Ryo Tazaki (Kyoto U.)*
Shingo Kameda (Rikkyo U.)
Akito Takei (Rikkyo U.)*
Timothy Fagan (Waseda U.)
Mutsumi Komatsu (Waseda U.)
Yoko Kebukawa (Carnegie Institution for Science)
Hikaru Yabuta (Osaka U.)
Toshiaki Iitaka (RIKEN)
Takashi Shimonishi (Kobe U.)
Hajime Mita (Fukuoka Inst. Tech.)

*students